Leasing

Home / Leasing

Finanse

Leasing

Leasing finansowy:

  • brak minimalnego okresu leasingu
  • przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku i można go amortyzować
  • jeden leasing – aż trzy koszty uzyskania przychodów: części odsetkowe rat leasingowych, amortyzacja naniesień (budynki, budowle, urządzenia), koszty eksploatacji.
  • możesz dowolnie podzielić raty wynagrodzenia na część kapitałową i odsetkową
  • podatek VAT rozliczysz na zasadach ogólnych

Leasing operacyjny:

  • spłatę tylko części wartości nabytego przedmiotu i uzyskanie mniejszych miesięcznych rat
  • użytkowanie przedmiotów bez konieczności ich zakupu po okresie leasingu